Kde, co, Kultura

Dante a Lunigiana

Božská komedie je matkou italského jazyka, ve které ale také najdeme popis míst, magických nebo velmi souvisejících s křesťanským náboženstvím, která jsou skutečná a dodneška uchovaná.

Jedním z takových míst, které inspirovalo Dante Alighieriho, je Lunigiana. Velmi kontroverzní území z politického pohledu a také z ekonomických důvodů, které se nachází v horní části Toskánska.

Jedinou otázkou je: Proč měl Dante Alighieri něco společného s Lunigianou?

Připomeňme, že ve starověku byly postavy tohoto kalibru často ochranným štítem šlechty.

Básník byl pověřen slavnou florentskou šlechtickou rodinou s velkou politickou mocí, aby „vyjednával“ o podnikání – i mimo něj. Stručně řečeno, byl jejich vyslancem, právě proto, že byl vynikajícím řečníkem a zručným diplomatem.

Až na to, že Dante byl velmi spoután s územím. Lunigiana je protagonistkou mnoha dob – keltských a pohanských, panoramat s pochmurnou atmosférou, mnoha spisů a písní Božské komedie.

Toto místo nepochybně svými přírodními krásami zasáhlo představivost a duši básníka.

Po přezkoumání historie vidíme spojení mezi Lunigianou a Dantem.

Získávání informací pochází přímo ze dvou středověkých notářských zápisů, obsahujících také podpis básníka, který prokázal svou přítomnost v této lokalitě.

K objevu došlo v roce 1700, během „reorganizace“ územních praktik pohraničních zemí, které patřily šlechtickým rodinám. Nalezl je markýz Manfredi di Terrarossa. Tyto dva notářské zápisy byly pod plnou mocí Franceschino Malaspina. Poté jsou součástí závěrečného aktu „objevu Danteho exilu“.

Přesné datum je 6. října 1306, kdy Franceschino Malaspina di Mulazzo jmenuje básníka Dante Alighieriho  velvyslancem  jednání o usmíření s biskupem v Luni.

Šlechtická rodina Malaspinů byla bohatá a se silnou politickou mocí, jako byla Sforzova. Přestože byli poddanými zbraní, to znamená, že si podmanili své léno válkami a invazemi, milovali intelektuální poddané. Jejich silou bylo využít diplomatické subjekty a ocenit jejich inteligenci jako představitele věcí, které nelze dobýt zbraněmi.

Danteova přítomnost v Lunigianě se však odehrála před jmenováním Malaspiny. Ve skutečnosti byl kvůli politice odsouzen do exilu. Aby neopustil své milované Toskánsko, zůstal v „pohraničí“, jmenovitě v Lunigianě.

Se slibem návratu do Florencie, eliminujícím zrušení exilu, jej Malaspinové „najali“ jako svého velvyslance.

V Lunigianě se nachází Casa di Dante, což je muzeum věnované životu básníka.

Tato stavba se skládá z věže, kde je také centrum Danteho studií. Uvnitř je nádherná knihovna, kde jsou také nějaké spisy z mistrovy ruky.

Muzeum je otevřeno pro turisty s průvodcem i bez, ale skládá se také z naučné stezky, kde můžete lépe porozumět historii Danteho a jeho přítomnosti na tomto území.

Kromě toho existuje také mnoho rozptýlených vesnic v Lunigianě, kde jsou sochy a fráze básníka, které jsou věnovány místům, která navštívil. To také zvyšuje středověké kouzlo, které zůstalo po staletí nedotčené.

V Lunigianě jsou památky postavené rodinou Sforzových, velmi spojené s Dantem, kde jsou také doplňky a epištoly mezi těmito dvěma postavami. Dlouhá cesta, kterou můžeme podniknout také pěšky, znovuobjevovat a sledovat prostředí, která navštěvoval jeden j největších básníků.

Dante Alighieri dosud patří k nejvýznamnějším světovým básníkům. Ze školy si jeho dílo pamatuje pravděpodobně každý z nás. Pojďme se podívat na to nejzajímavější z jeho života i díla.

Životní příběh slavného spisovatele

Budoucí slavný literát se narodil v roce 1265 v rodině šlechtické, leč nezámožné. Vzdělání se mu dostalo na svou dobu až později. Víme, že pobýval na univerzitě v Paříži a snad i v Padově, na prestižní univerzitě v Bologni žádné formální vzdělání nezískal.

Stěžejním okamžikem jeho života však, jak uvádějí dostupné prameny, zřejmě ani zdaleka nebylo vzdělání. Stal se jím rok 1274. Tehdy jako devítiletý hoch potkal dívku jménem Beatrice. Tato žena se mu nesmazatelně vepsala do života a stala se i jeho celoživotní múzou. Některé zdroje však uvádějí, že se jedná spíše o „básnickou licenci“ známého autora a ve skutečnosti se mladí lidé potkali až o devět let později.

V roce 1290 však Beatrice předčasně umírá a Dante Alighieri nachází ve svém žalu útěchu ve studiu literatury a filosofie. Žení se nakonec na otcovu intervenci s dívkou jménem Gemma, která pocházela z mocného rodu.

Dante Alighieri a jeho tvorba

Nenaplněnou a předčasně ztracenou lásku umělec otiskl i do své tvorby. Nejvýznamnějším literárním dílem Danta Alighieriho je pravděpodobně Božská komedie neboli La divina commedia, která pravděpodobně vznikla v letech 1307 až 1321.

Výjimečné bylo toto literární dílo především tím, že bylo napsáno italsky, konkrétně v toskánském dialektu. Ve své době byla přitom většina poezie psána latinsky.

Samotný Alighieri se ostatně pustil i do díla v latině, když později napsal spis s názvem De vulgari eloquentia (O řeči lidové), v němž právě obhajoval používání italštiny. Kladl si tak jednoduchý cíl, oslovit svými myšlenkami širší okruh zájemců.

V domovské Itálii je proto Dante Alighieri dodnes oslavován coby největší básník i otec italského jazyka. A jeho dílo má co říci bezpochyby i dnešním čtenářům.